Mé názory

Po 30. letech od přechodu k tržní ekonomice přicházíme k poznání, které je v západních zemích desítky let známé: trh ponechán sám sobě bez potřebné regulace nezná morálku a neodměňuje lidi podle jejich úsilí a důležitosti. Pro společnost jako celek není spravedlivý. Nedokonalosti trhu a konkurence způsobují, že velké firmy a obchodní řetězce dokáží svým spotřebitelům účtovat vyšší ceny, než by bylo nezbytné, stejně jako zaměstnanci kvůli nižší vyjednávací síle mají mzdy. To je příčina, proč u nás dlouhodobě klesá podíl mezd na HDP a roste podíl zisků, proč 1% nejbohatších u nás vlastní více majetku než celá naše střední třída dohromady a 10% nejbohatších pak vlastní skoro 70% veškerého majetku v zemi. Pouze správná regulace, ochrana spotřebitelů a podpora odborů zaměstnanců a přerozdělování dokáže omezit možnost vydělávat na znevýhodnění druhých a obohacovat se na jejich účet. Stejně tak pouze silný sociální stát dokáže garantovat prostřednictvím své sociální politiky a regulace trhu rovné šance. Bez toho není možné zajistit, aby nedocházelo k diskriminaci znevýhodněných, kterými jsou např. ženy, které pobírají na stejné pracovní pozici a stejné kvalifikace méně než jejich mužští kolegové.  Udržitelný rozvoj v souladu s limity naší planety také není možno bez regulace a cílevědomé politiky zajistit. Jen tak lze dosáhnout kapitalismu s lidskou tváří, kdy jsou jeho destruktivní projevy systematicky omezovány preventivními zákroky státu a jeho tvořivé síly napnuty za účelem dosažení svobody, spravedlnosti a solidarity.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *