O mně

Narodil jsem se roku 1992 na Žižkově. Zde jsem navštěvoval ZŠ Jeseniova a po jejím dokončení jsem pokračoval ve studiu na čtyřletém gymnáziu U Libeňského zámku. Po maturitě se moje cesta spojila Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, kde jsem vystudoval učitelství oborů Dějepis-Základy společenských věd. Od dokončení studia v roce 2018 působím jako učitel na obchodní akademii v Praze.

O politiku a veřejné dění se zajímám již dlouhou dobu. Během svého studia na gymnáziu se můj pasivní zájem přeměňoval v postupné aktivní zapojení se do politického dění. Zlomovým bodem pro mou aktivizaci byly moje zkušenosti z prvního ročníku gymnázia. Zde jsem narazil na realitu toho, kdy většina žáků šikanovala naši chudší spolužačku, žijící jen se svou matkou samoživitelkou a svou sestrou. Tehdy vládnoucí pravicová vláda vedená ODS navíc snižovala pomoc potřebným. Výsledkem této situace bylo, že tato velmi nadaná studentka, který vynikala v matematice, chemii a fyzice, neměla na učebnice a tento problém řešila půjčováním si knih od ostatních spolužáků, aby si z nich mohla opisovat zadání úkolů. Jak už to bohužel při formování dětského kolektivu bývá, vytvořila se vůči ní, coby nejslabší člence třídy, opozice. Posmívání, zesměšňování a pošlapávání důstojnosti této studentky, se pro ni bohužel stalo realitou téměř každé přestávky.  

S jednou mojí kamarádkou ze třídy jsme se této spolužačce snažili pomáhat, ale nakonec se psychicky zhroutila a po pár měsících ze školy odešla. Tato zkušenost mě přesvědčila, jak moc je nespravedlivé, abychom hodnotili druhé na základě toho, jak hluboko do kapsy mají jejich rodiče. Každému musí být zajištěny rovné příležitosti, a na základě své píle a jednání má být hodnocen. Jenže rovné příležitosti a spravedlnost se samy od sebe nevytvoří: proto jsem se rozhodl ve svých 18 letech vstoupit do politické strany. Do takové, která bojuje za sociální spravedlnost. Pročetl jsem si tehdy programy všech politických stran a nejbližší z nich mi byl politický program sociální demokracie. Proto jsem v roce 2010 rozšířil její řady a zároveň s tím vstoupil do Mladých sociálních demokratů, kde od roku 2021 zastávám post předsedy. Kromě toho jsem se rovněž aktivně zapojil do odborové organizace.