Mé názory

Po 30. letech od přechodu k tržní ekonomice přicházíme k poznání, které je v západních zemích desítky let známé: trh ponechán sám sobě bez potřebné regulace nezná morálku a neodměňuje lidi podle jejich úsilí a důležitosti. Pro společnost jako celek…